Zpět

Realizace projektu Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10799

Název zakázky: Realizace projektu Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 8. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Svaz chemického průmyslu České republiky

Sídlo zadavatele: Rubeška 393/7, Praha 9, 190 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivan Souček, Ph.D., tel. +420 283 290 786, e-mail: ivan.soucek@schp.cz

IČ zadavatele: 16193725

DIČ zadavatele: CZ16193725

Lhůta pro podání nabídek: 2. 9. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Svaz chemického průmyslu České republiky, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990909,09 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 téma 1.1 a 1.2: RealCoaching s.r.o., Vlárská 835/1, Brno, IČ 29314569, Mgr. Pavel Mašek

  Datum podpisu smlouvy: 27. 2. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 téma 1.3 a část 2: EVERESTA, s.r.o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, IČ 25014650, Mgr. Pavlína Šlajsová

  Datum podpisu smlouvy: 22. 2. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., Nad Porubkou 838, Ostrava - Svinov, IČ 26813335, Ing. Jan Dostalík

  Datum podpisu smlouvy: 22. 2. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4: EVART s.r.o., Náměstí Na Sádkách 702, Dolní Břežany, IČ 28962095, JUDr. Monika Emanuelová

  Datum podpisu smlouvy: 16. 2. 2017

Datum ukončení: 27. 2. 2017

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/015_002/0001878

 

Název projektu

Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

 

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zakázka, na níž se vztahuje tato výzva, obsahuje 4 části zakázky /přičemž část 1 obsahuje 3 samostatná témata/; nabídky mohou být podávány na jednotlivé části zakázky /případně jednotlivá témata/, jejich kombinace nebo jako komplexní nabídka všech čtyřech částí.

Části zakázky 1 až 3 mají shodné kvalifikační požadavky, kvalifikační požadavky části zakázky 4 jsou stanoveny samostatně.

Zadavatel očekává nabídku v těchto 4 částech s následujícími požadavky:

1.      Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu

 

Předpokládaná cena části 1 zakázky: 1 166 446,28 Kč bez DPH

 

 

1.1 Generační tandem - zaměstnanost a obměna generací

 

Předpokládaná cena za téma 1.1 : 407 008,26 Kč bez DPH

 

Obsahem semináře budou metody předávání zkušeností starších pracovníků (zaměstnanců a odborářů) nastupující mladé generaci (zejména mentoring), a to i v oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu - nejen na podnikové, ale také na odvětvové úrovni. Obměna generací je zároveň citlivou oblastí sociálního dialogu, které se tento seminář bude rovněž věnovat.

Forma semináře bude informačně diskusní.

Předpokládáme zorganizování dvoudenních seminářů v rozsahu 2x 8 seminárních hodin, seminární hodina trvá 45 minut. Semináře je dodavatel povinen zajistit vždy při minimálním počtu 4 účastníků, přičemž předpokládaný maximální počet je 12 účastníků. Předpokládáme zorganizování 10 seminářů při průměrné účasti 8 osob. Za dobu trvání projektu se seminářů zúčastní celkem 76 osob (závazný údaj).

Absolventi semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Nabídka musí obsahovat ukázku materiálů pro účastníky semináře a jejich samostudium – osnova semináře, stručné uvedení do problematiky, slovníček pojmů, modelové situace, doporučená literatura k samostudiu.

Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání seminářů.

 

 

1.2 Efektivní komunikace jako základ dialogu sociálních partnerů

 

Předpokládaná cena za téma 1.2 : 401 669,42 Kč bez DPH

 

Obsahem semináře je téma zvyšování úrovně sociálního dialogu, prezentace a úrovně vedení komunikace: způsob formulace myšlenek, nalézání argumentů, prezentace vlastního postoje, naslouchání názorům protistrany, úspěšné oponování a dosahování kompromisů, krizová komunikace.

Forma semináře bude informačně diskusní.

Předpokládáme zorganizování dvoudenních seminářů v rozsahu 2x8 seminárních hodin, seminární hodina trvá 45 minut. Semináře je dodavatel povinen zajistit vždy při minimálním počtu 4 účastníků, přičemž předpokládaný maximální počet je 12 účastníků. Předpokládáme zorganizování 10 seminářů při průměrné účasti 8 osob. Za dobu trvání projektu se seminářů zúčastní celkem 76 osob (závazný údaj).

Absolventi semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Nabídka musí obsahovat ukázku materiálů pro účastníky semináře a jejich samostudium – osnova semináře, stručné uvedení do problematiky, slovníček pojmů, modelové situace, doporučená literatura k samostudiu. 

Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání seminářů.

 

 

1.3 Zaměstnanost, důchody - kam vedou kroky vlády ČR?

 

Předpokládaná cena za téma 1.3: 357 768,60 Kč bez DPH

 

Obsahem semináře budou v souvislosti s neustále se měnícím hospodářským prostředím i ve vazbě na vývoj politické situace v Evropě otázky stavu české ekonomiky a vývoje zaměstnanosti, migrace pracovní síly v souvislosti s uprchlickou vlnou, řešení otázek kolem důchodové reformy a koncepce školství pro přípravu budoucích zaměstnanců. Tato témata jsou nedílnou součástí tvorby vládních strategií, a jednání tripartity. Forma semináře bude informačně sdělující s diskusí k přednášeným příspěvkům.

 

Předpokládáme zorganizování 4 jednodenních seminářů (1x ročně s požadovanou účastí lektorů-specialistů na dané problematiky) v rozsahu 8 hodin včetně přestávek na občerstvení (v rozsahu max. 1,5 hodiny celkem) pro skupiny cca 20-40 osob. Za dobu trvání projektu se seminářů zúčastní celkem 130 osob (závazný údaj).

Absolventi semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Nabídka musí obsahovat ukázku informativních materiálů pro účastníky semináře.

Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání seminářů.

 

 

2.      Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu jako společný cíl sociálních partnerů

 

Předpokládaná cena části 2 zakázky: 181 818,18 Kč bez DPH

 

Obsahem konference bude spolupráce obou partnerů sociálního dialogu v otázkách

zaměstnanosti zejména mladé generace v souvislosti s problematikou generační obměny a

nedostatkem kvalifikovaných technických pracovníků v chemickém průmyslu. Konference -

workshop bude organizován pro cílovou skupinu s účastí vystupujících zástupců MPSV, MPO,

vzdělávacích institucí chemického směru, odborového svazu ECHO a fóra z podniků chemického

průmyslu. Tématy budou mimo jiné aktuální stav technického školství a přípravy žáků a studentů k

zaměstnání v chemickém průmyslu v České republice, nezaměnitelná úloha sociálních partnerů při

formulování požadavků na jednotlivé profese v chemickém průmyslu, spolupráce sociálních partnerů se vzdělávacími institucemi.

Předpokládáme zorganizování 4 jednodenních konferencí (závazný údaj) za dobu trvání projektu (1x ročně) s účastí cca 40 osob (orientační údaj) v rozsahu 7 hodin včetně registrace účastníků a přestávek (v celkovém rozsahu max. 1,5 hodiny).

Účastníci konference obdrží sborník přednášek z konference.

Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání konferencí.

 

 

3.      Workshop "Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi"

 

Předpokládaná cena části 3 zakázky: 428 429,75 Kč bez DPH

 

Obsahem workshopu budou témata týkající se vyjednávání o kolektivních smlouvách - vedení komunikace, řešení krizových situací, rámec příslušné evropské a národní legislativy (1 den z dvoudenního programu workshopu-jednání).

Forma semináře bude informačně diskusní.

Předpokládáme zorganizování jednodenních workshopů (s požadovanou účastí lektorů-specialistů na dané problematiky) v rozsahu 8 seminárních hodin pro skupiny cca 10-20 osob, seminární hodina trvá 45 minut. Za dobu trvání projektu se workshopů zúčastní celkem 160 osob (závazný údaj), při průměrné účasti 14 osob předpokládáme zorganizování 12 seminářů.

Absolventi workshopu obdrží osvědčení o absolvování.

Nabídka musí obsahovat ukázku informativních materiálů pro účastníky workshopu. Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání seminářů.

 

 

4.      Kolektivní vyjednávání z pohledu příslušné evropské a národní legislativy

 

Předpokládaná cena části 4 zakázky: 214 214,88 Kč bez DPH

 

Informačně diskusní seminář bude věnován kolektivnímu vyjednávání a jeho legislativnímu rámci z

pohledu příslušné evropské a národní legislativy, kterou tvoří především zákon o kolektivním

vyjednávání, příslušné pasáže zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, související statě občanského zákoníku a dále související právní předpisy, upravující právní prostředky ochrany před diskriminací, veřejné právo a základní legislativní předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předpokládáme zorganizování jednodenních seminářů v rozsahu 8 seminárních hodin, délka seminární hodiny je 45 minut. Semináře je dodavatel povinen zajistit vždy při minimálním počtu 4 účastníků, přičemž předpokládaný maximální počet je 12 účastníků.  Předpokládáme zorganizování 10 seminářů při průměrné účasti 8 osob. Za dobu trvání projektu se seminářů zúčastní celkem 80 osob (závazný údaj).

Absolventi semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Nabídka musí obsahovat ukázku materiálů pro účastníky semináře a jejich samostudium – osnova semináře, stručné uvedení do problematiky, slovníček pojmů, modelové situace, doporučená literatura k samostudiu.

Zadavatel stanoví místo, čas a zajišťuje konkrétní prostory pro konání seminářů.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Od 20. 9. 2016 do 28. 2. 2020 na základě požadavků zadavatele

 

Místo dodání / převzetí plnění

Česká republika, místo bude stanoveno zadavatelem vždy na konkrétní akci

 

Hodnotící kritéria

1. Hodnotící kritéria pro část 1, 3 a 4

 

-        Celková nabídková cena s váhou 45%

-        Číselné kritérium, ve kterém bude nejlépe hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou. Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH každé jednotlivé části 1, 3 a 4 zakázky zvlášť. U části 1 zakázky je předmětem hodnocení nabídková cena bez DPH za téma 1.1, 1.2, 1.3.

 

-        Organizace zakázky s váhou 40%

-        Nečíselné kritérium, ve kterém bude nejlépe hodnocena nabídka (každé jednotlivé části 1, 3 a 4 zakázky zvlášť) s nejlepší kvalitou nabízených služeb z komplexního pohledu (hodnocená hlediska: celková úroveň a kvalita předložené nabídky, obsah a struktura seminářů a jejich zajištění, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizačního týmu - doložením jejich stručných profesních životopisů, reference a kontakt na ověření referencí). Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšší kvalitou uvedených hledisek, která jsou v posuzování rovnocenná. 

 

-        Materiály pro účastníky seminářů s váhou 15%

-        Nečíselné kritérium, ve kterém budou hodnoceny materiály k seminářům a samostudiu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která vykáže nejlepší přehlednost, srozumitelnost (logickou strukturu), informační obsažnost, propojení do praxe, interaktivnost a vizuální provedení těchto materiálů.

 

2. Hodnotící kritéria pro část 2

 

-        Celková nabídková cena s váhou 60%

-        Číselné kritérium, ve kterém bude nejlépe hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou. Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH na část 2 zakázky zvlášť.

 

-        Organizace zakázky s váhou 40%

-        Nečíselné kritérium, ve kterém bude nejlépe hodnocena nabídka s nejlepší kvalitou nabízených služeb z komplexního pohledu (hodnocená hlediska: celková úroveň a kvalita předložené nabídky, obsah a struktura konferencí a jejich zajištění, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizačního týmu - doložením jejich stručných profesních životopisů, reference a kontakt na ověření referencí). Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšší kvalitou uvedených hledisek, která jsou v posuzování rovnocenná.

 

Hodnocení bude probíhat dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4 účinné od 1. 6. 2016):

a/ Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu:               

               hodnota z nabídky, která je v daném

               kritériu nejvýhodnější, tzn. nejnižší hodnota

100  x     ----------------------------------------------------------------   x  váha kritéria vyjádřená v %

                      hodnota z hodnocené

                               nabídky

 

b/ Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

                počet bodů, které hodnocená nabídka          x    váha kritéria vyjádřená v %

                v daném kritériu získala

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která získala za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

Pro části zakázky 1 až 3 je vyžadováno splnění následujících kvalifikačních požadavků a předložení:

- dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpisu z obchodního nebo ze živnostenského rejstříku)

 - čestného prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v úpadku či exekuci

- čestného prohlášení o bezúhonnosti dodavatele (fyzické osoby) nebo statutárního orgánu dodavatele (právnické osoby).

Pro část zakázky 4 je vyžadováno splnění následujících kvalifikačních požadavků a předložení:

 - dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpisu z obchodního nebo ze živnostenského rejstříku)

 - čestného prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v úpadku či exekuci

 - čestného prohlášení o bezúhonnosti dodavatele /fyzické osoby/ nebo statutárního orgánu dodavatele /právnické osoby/

- dokladu o dokončeném vysokoškolském právním vzdělání lektora (fyzická osoba nebo člen lektorského týmu dodavatele) nebo výpisu z obchodního rejstříku s předmětem podnikání poskytování právních služeb (právnická osoba).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

Pokud dodavatel předkládá nabídky na více částí nebo témat, každá nabídka musí být zpracována samostatně v plném požadovaném rozsahu.

 

V nabídce musí být zřetelně vyznačeno, ke které části, příp. tématu zakázky se nabídka vztahuje.

 

Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky – příloha č. 1

2. Doklady a dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady.

3. Vlastní nabídka

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

V nabídce k části 1, 3 a 4 dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu vč. DPH, a z ní vypočtený doplňkový údaj - jednotkovou cenu osoba/seminář bez DPH, výši DPH a jednotkovou cenu osoba/seminář vč. DPH.

 

V nabídce k části 2 dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a uvede celkovou nabídkovou cenu vč. DPH, a z ní vypočtený doplňkový údaj -  jednotkovou cenu za uspořádání konference bez DPH, výši DPH a jednotkovou cenu za uspořádání konference vč. DPH.

 

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH) se nepřipouští. Nabídková cena musí být zpracována jako maximální.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat-výběrové řízení“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu).

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat na každou část či téma pouze jednu nabídku.

 

Informace o poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být kontaktní osobě doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď bude uchazeči zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o informaci. Dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel prostřednictvím dodatečných informací reaguje, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

 

Další požadavky na zpracování nabídky

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat všechny informace a dokumenty stanovené v této výzvě.

 

Variantní řešení nabídek se nepřipouští. Dodavatel může pro splnění předmětu zakázky využít subdodavatele, v tom případě musí být poskytnuty doklady prokazující kvalifikaci subdodavatele v obdobném rozsahu, jako předkládá dodavatel dle této výzvy.

 

Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

 

Nabídka bude předložena v 1 originálu, 1 kopii na papíře a v 1 kopii na CD.

 

Výběrové řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4 účinné od 1. 6. 2016)

Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 8. 2016
 
Aktualizováno: 21. 4. 2017