Zpět

Správa služeb zaměstnanosti MPSV vyhlašuje výzvu Konečným příjemcům (pověřené úřady práce) k předkládání regionálních grantových schémat


Dne 1. prosince 2004 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu pro konečné příjemce (pověřené úřady práce). Konečný termín pro předkládání je 10.12.2004.

SSZ MPSV, Odbor implementace programů ESF dopisem ze dne 1. prosince oficiálně zaslala ředitelům pověřených úřadů práce informaci o vyhlášení výzvy k předkládání regionálního grantového schématu v rámci opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.Termín doručení grantového schéma je nejpozději do 10. prosince 2004.

Další informace: odbor implementace programů ESF, odd.řízení projektů (SSZ MPSV ČR).