Zpět

Středočeský kraj vyhlašuje druhou výzvu rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 2.5.2006 byla Středočeským krajem vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte osobně do 14.7.2006 do 12:00 hod. na adresu:

Středočeský kraj – Krajský úřad
Odbor evropské integrace – Oddělení grantových schémat
Ing. Helena Strnadová – 2. patro, č.dv. 2097
Ing. Lenka Červená - 2. patro, č.dv. 2101
Zborovská 11 150 21 Praha 5

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.