Zpět

Úřad práce Brno-město vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme žadatele o finanční podporu z OP RLZ, opatření 1.1, že vzhledem k navýšení alokace, určené na tuto výzvu o 8.285.000,- Kč, je příjem žádostí prodloužen do 1. 11. 2006 do 12. 00 hod.!!!
Celková alokace na tuto výzvu tedy činí 32.654.372,- Kč.

Dne 6. 10. 2006 byl ÚP Brno-město ukončen příjem žádostí o finanční podporu v rámci 3. výzvy opatření 1.1.

Dne 27. 7. 2005 byla Úřadem práce Brno-město vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce Brno-město
Ing. Jiří Uklein, Ph.D.
ředitel Úřadu práce Brno-město
Křenová 25/27
659 59 Brno
Kontaktní osoba
Úřad práce Brno-město
Bc. Gabriela Baláková
Křenová 25/27
659 59 Brno
Telefon: 541 240 483
E-mail: gabriela.balakova@bm.mpsv.cz

Žádosti předkládejte od 27.7.2006 průběžně do vyčerpání prostředků určených pro tuto výzvu (na podatelnu úřadu práce).

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.