Zpět

Úřad práce hl.m. Prahy vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací

Obsah:

 

Dne 30.1.2006 schválil Monitorovací výbor JPD 3 svým usnesením změnu alokace finančních prostředků z Opatření 4.1.(grantové schéma 4.1.01) do Opatření 4.2., a to v celkové výši 45 562 621 Kč. O tuto částku jsou sníženy disponibilní finanční prostředky pro grantové schéma 4.1.01, jehož Zprostředkujícím subjektem je Úřad práce hlavního města Prahy, a rovněž výše 2. výzvy.

Dne 12.9. 2005 byla Úřadem práce hl. m. Prahy vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Prahy v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací opatření 4.1 JPD 3 „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti“.

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce hl. m. Prahy
Oddělení implementace ESF, 2. patro, č. dveří 2.03
Domažlická 11
130 11 Praha 3

Žádosti předkládejte do 14.11.2005 do 12 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.