Zpět

Úřad práce hl. m. Prahy vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací

Obsah:

 

Žádosti předkládejte osobně na adresu

Úřad práce hl. m. Prahy
Oddělení implementace ESF
Štěpánská 57, Praha1

do 4.7.2006 do 13 hod.

Projekty, které budou osobně odevzdány na výše uvedené adrese do 4. 7. 2006 budou projednány v rámci zasedání první výběrové komise, pokud projdou formálním hodnocením, hodnocením přijatelnosti a věcným hodnocením. Od 5. 7. 2006 již projekty nebudou přijímány. V případě nenaplnění částky stanovené pro 3. výzvu bude příjem projektů obnoven.