Zpět

Úřad práce hl. m. Prahy vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací

Obsah:

 

Dne 15.2.2005 byla Úřadem práce hl. m. Prahy vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Prahy v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací opatření 4.1 JPD3 "Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti".

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce hl. m. Prahy
Oddělení implementace ESF, 2. patro, č. dveří 2.03
Domažlická 11
130 11 Praha 3

Žádosti předkládejte do 22.4.2005 do 12 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.