Zpět

Úřad práce v Českých Budějovicích vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 1.11.2006 rozdělila výběrová komise všechny prostředky určené na 3. výzvu GS Opatření 1.1 OP RLZ UPCB. Tímto dnem bylo ukončeno přijímání žádostí o finanční podporu z tohoto opatření – výzva je uzavřena.

Prostředky určené pro 3. výzvu se navyšují o 6 338 000,- Kč.

Dne 6. 9. 2006 se na ÚP v Českých Budějovicích konalo 1. jednání Výběrové komise pro Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ PRO 3. PRŮBĚŽNOU VÝZVU NEBYLY DOSUD VYČERPÁNY, PROTO JE STÁLE MOŽNÉ PŘEDKLÁDAT ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU.
Dne 25.10.2006 proběhne 2. zasedání Výběrové komise. Aby bylo možné zajistit formální a věcné hodnocení žádostí včas, doporučujeme Vám předložit Vaši žádost do 26. září 2006.

Dne 24. května 2006 byla Úřadem práce v Českých Budějovicích vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte v úředních hodinách na podatelnu na adresu:

Úřad práce v Českých Budějovicích
Klavíkova 7
370 04 České Budějovice

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.