Zpět

Úřad práce v Českých Budějovicích vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 25. ledna 2005 byla Úřadem práce v Českých Budějovicích vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na podatelnu na adresu:

Úřad práce v Českých Budějovicích
Klavíkova 7
370 04 České Budějovice

Žádosti předkládejte do 31.3.2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.