Zpět

Úřad práce v Hradci Králové vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Ke dni 11. 10. 2006 byla vyčerpána alokace určená na předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP RLZ na Úřadu práce v Hradci Králové. Tímto dnem byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu a byl vyhlášen STOP STAV.

Dne 1. června 2006 byla Úřadem práce v Hradci Králové vyhlášena třetí výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce v Hradci Králové
Na Okrouhlíku 1371
502 67 Hradec Králové 2

V případě osobního doručení do podatelny Úřadu práce v Hradci Králové v úředních hodinách.

Konzultace jsou poskytovány po celou dobu vyhlášení výzvy po telefonické dohodě na tel. č. 495 868 609.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.