Zpět

Úřad práce v Hradci Králové vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 25. ledna 2005 byla Úřadem práce v Hradci Králové vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce v Hradci Králové
Na Okrouhlíku 1371
502 67 Hradec Králové 2

Žádosti předkládejte do 31.3.2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.