Zpět

Úřad práce v Jihlavě vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Úřad práce v Jihlavě vyhlašuje STOP STAV ke dni 4.10.2006 (do 17.00 hodin) na příjem projektů v rámci této výzvy z důvodu dostatečného množství přijatých projektů.

Dne 1. 8. 2006 byla Úřadem práce v Jihlavě vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část Opatření 1.1 OP RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Ing. Jiří Hrdlička, ředitel ÚP v Jihlavě
Úřad práce v Jihlavě
Brtnická 21
586 01 Jihlava

Žádosti předkládejte průběžně do vyčerpání finančních prostředků určených pro tuto výzvu.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.