Zpět

Úřad práce v Karlových Varech vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 9.11.2006 rozdělila Výběrová komise všechny prostředky určené na 3. výzvu Opatření 1.1 OP RLZ. Přijímání Žádostí o finanční podporu v tomto opatření bylo ukončeno– výzva je uzavřena.

Úřad práce v Karlových Varech vyhlašuje STOP STAV ke dni 18. 9. 2006 na příjem projektů v rámci této výzvy z důvodu dostatečného množství přijatých projektů.

Z důvodu předčasného ukončení projektu z 1. výzvy v tomto opatření, došlo k navýšení částky určené pro 3. průběžnou výzvu. Z původních 22 026 174 Kč byla částka navýšena o 1 395 940 Kč. Celková částka na výzvu tedy činí 23 422 114 Kč. Na 1. jednání výběrové komise byla mezi 2 projekty rozdělena částka 10 695 937 Kč.

Celková částka určená pro 2. jednání Výběrové komise ve 3. průběžné výzvě činí 12 726 177 Kč.

Dne 17. 8. 2006 se na ÚP v Karlových Varech konalo 1. jednání Výběrové komise pro opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ PRO 3. PRŮBĚŽNOU VÝZVU NEBYLY DOSUD VYČERPÁNY, PROTO JE STÁLE MOŽNÉ PŘEDKLÁDAT ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA ADRESU ÚŘADU PRÁCE V KARLOVÝCH VARECH.

Dne 15. května 2006 byla Úřadem práce v Karlových Varech vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti zasílejte na adresu:

Úřad práce v Karlových Varech
Svahová 24
360 01 Karlovy Vary

V případě osobního doručení do podatelny Úřadu práce v Karlových Varech v úředních hodinách.

Žádosti předkládejte průběžně.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.