Zpět

Úřad práce v Liberci vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 25. ledna 2005 byla Úřadem práce v Liberci vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti o finanční podporu můžete doručit dvěma způsoby:

 1. Osobně na adresu:
  Oddělení implementace projektů ESF (7. patro, dv.č. 701)
  Úřad práce v Liberci
  Dr. M. Horákové 23
  460 31 Liberec 1
  Zalepenou obálku označte dle vzoru na obrázku č.1.
  Doručitel obdrží na požádání datované a podepsané potvrzení o převzetí.
 2. Doporučenou poštou nebo expresní zásilkovou službou (messenger):

  V případě, že budete žádost předkládat tímto způsobem, je nutné vložit žádost do dvou obálek.
  Vnitřní zalepenou obálku označte dle vzoru na obrázku č. 1 a na vnější obálku uveďte pouze adresu doručení:
  Úřad práce v Liberci
  Dr. M. Horákové 23
  460 31 Liberec 1

Žádosti předkládejte do 31.3.2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

obrázek č.1