Zpět

Úřad práce v Mostě vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Konečný příjemce vyhlašuje STOP STAV na příjem projektů v rámci této výzvy z důvodu dostatečného množství přijatých projektů pro to, aby byly vyčerpány alokované prostředky.

Dne 20. dubna 2006 byla Úřadem práce v Mostě vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti.

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce v Mostě
Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most

Žádosti předkládejte průběžně v úředních hodinách vyhlašovatele.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.