Zpět

Úřad práce v Ostravě vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Ukončení výzvy

Dne 10.8. 2006 byl Úřadem práce v Ostravě vyhlášen STOP STAV příjmu žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci průběžné výzvy č. 3 pro opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Dne 22. května 2006 byla Úřadem práce v Ostravě vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka Úřadu práce v Ostravě
třída 30. dubna 2c
701 60 Ostrava

Žádosti předkládejte průběžně.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.