Zpět

Úřad práce v Pardubicích vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 22. 05. 2006 byla Úřadem práce v Pardubicích vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu „Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v Pardubickém kraji“ (pro část Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

ÚŘAD PRÁCE V PARDUBICÍCH
Ing. Petr Klimpl
ředitel ÚP v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011
530 02 Pardubice

Doporučujeme žadatelům řídit se při zpracování a podávání žádostí podrobnějšími pokyny uvedenými v textu výzvy.

Žádosti budou přijímány průběžně do vyčerpání finančních prostředků určených na tuto výzvu.

ÚP v Pardubicích doporučuje podat žádost o finanční podporu nejpozději do 8 týdnů ode dne vyhlášení výzvy (pokud si žadatel přeje, aby byla žádost posouzena již při prvním zasedání výběrové komise v rámci této výzvy).