Zpět

Úřad práce v Pardubicích vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v Pardubickém kraji

Obsah:

 

Dne 25. ledna 2005 byla Úřadem práce v Pardubicích vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v Pardubickém kraji (pro část Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Ing. Jana Klimečková, CSc.
Ředitelka ÚP v Pardubicích
Úřad práce v Pardubicích
B. V. Kunětické 2011
530 02 Pardubice

Žádosti předkládejte do 25.3.2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.