Zpět

Úřad práce v Příbrami vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Obsah:

 

Dne 21. března byla Úřadem práce v Příbrami vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (pro část opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce v Příbrami
Náměstí T.G.Masaryka č. 145
261 01 Příbram

Žádosti předkládejte do 26.5.2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.