Zpět

ÚSTECKÝ KRAJ vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 21.11.2005 byla Ústeckým krajem vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Rudolf Vyčichla - vedoucí odboru evropských projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádosti předkládejte do 20.1.2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.