Zpět

ÚSTECKÝ KRAJ vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 15.4.2005 byla Ústeckým krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení lidských zdrojů, mládeže a tělovýchovy

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádosti předkládejte do 10.6. 2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

Kontaktní osoby:

Mgr. Marcela Mertinová tel: 476 657 280 e-mail: mertinova.m@kr-ustecky.cz
Mgr. Martina Černá tel: 475 657 499 e-mail: cerna.martina@kr-ustecky.cz
Jana Bastlová tel: 475 657 326 e-mail: bastlova.j@kr-ustecky.cz