Zpět

Výzvy

Obsah:

  • MPSV ČR vyhlašuje výzvu v rámci JPD 3 (Opatření 4.2)
    Dne 14. ledna 2005 byla MPSV ČR, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena průběžná výzva pro opatření 4.2 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3) Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací. Žádosti je možné podávat od 20.1.2005 do 31.7.2006.