Zpět

ZLÍNSKÝ KRAJ vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 22.12.2005 byla Zlínským krajem vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Zlínský kraj
Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová
Odbor školství, mládeže a sportu
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Žádosti předkládejte do 28.2.2006 do 16:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy a na www.kr-zlinsky.cz.

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Valášek, tel: 577 043 749
e-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.cz
Bc. Lenka Ondrušová, tel: 577 043 744
e-mail: lenka.ondrusova@kr-zlinsky.cz

Pro tuto výzvu je platná Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům z OP RLZ - verze 1.3.