Zpět

ZLÍNSKÝ KRAJ vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 2. 5. 2005 byla Zlínským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová
Odbor školství, mládeže a sportu
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Žádosti předkládejte do 27.6.2005 do 15:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy a na www.kr-zlinsky.cz.

Kontaktní osoby:

Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová tel: 577 043 740 e-mail: jarmila.gabrielova@kr-zlinsky.cz
Ing. Petr Valášek tel: 577 043 749 e-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.cz
Bc. Lenka Ondrušová tel: 577 043 744 e-mail: lenka.ondrusova@kr-zlinsky.cz