Zpět

Zvládnu to sám, nebo mám zadat řízení projektu externě?

Pokud se domníváte, že nedisponujete dostatečným know-how a personálními kapacitami, abyste si žádost zpracovali sami a realizace projektu byla ve Vaší správě, můžete se obrátit na specializovanou agenturu, která Vám s tím pomůže. Nicméně na základě našich zkušeností jednoznačně doporučujeme využít vlastní zdroje, protože jen tak zajistíte, že bude projekt sepsán a realizován na míru přesně dle potřeb cílové skupiny a Vaší organizace.

DOPORUČUJEME sestavit realizační tým z lidí, kteří mají v oblasti projektového řízení relevantní zkušenosti, znají chod Vaší organizace a rozumí problematice cílové skupiny. Nastavte si předem systém pravidelného reportování o stavu a průběhu projektu mezi realizačním týmem a vedením organizace. V případě, že je projekt řízen externím dodavatelem, můžete se v průběhu realizace obrátit na kontaktní osobu projektu na straně poskytovatele (uvedena je na stránce výzvy) a informovat se, zda vše probíhá tak, jak má (kontakty naleznete zde).

Nedostatečná pozornost věnovaná žádosti sepsané externí poradenskou agenturou, nedostatečné seznámení se s právním aktem, na základě kterého byla dotace přidělena, nedostatečný zájem vedení organizace o projekt v průběhu realizace, nedostatečná komunikace s realizačním týmem projektu, nedostatečná příprava a podcenění náročnosti výběrového řízení mohou vést k neproplacení vynaložených a nárokovaných výdajů, k uložení sankce nebo v extrémním případě k odebrání dotace.