Zpět

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006492

Cílem projektu je snižovat bariéry integrace cizinců v rámci veřejných institucí ve městě Brně skrze ověření dobré praxe ze zahraničí v podmínkách České republiky. Praxe je založena na vytvoření pozice interkulturních pracovníků uvnitř samosprávy souběžně s realizací vzdělávacích aktivit za účelem podpory kulturní diverzity napříč samosprávou a se zakotvením této podpory do strategických dokumentů. Projekt je založen na přenosu dobré praxe ve spolupráci s městy Vídeň a Malmö.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Zaměstnanci

Příjemce

 • Statutární město Brno
 • IČ: 44992785
 • Sídlo:
  • Ulice: Dominikánské náměstí
  • Číslo popisné: 196/1
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 7 413 625,72
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 745 499,28

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
 • Výzva: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Více informací o projektu


 
24. 9. 2020