Zpět

ROZVOJ PROCESŮ ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

Sociální služby jsou nástrojem, kterým obce nebo kraje odpovídají na potřeby obyvatel daného území. V oblasti služeb existuje řada cílových skupin s různými potřebami, řada různorodých poskytovatelů a dalších aktérů. Jak ale zjišťovat potřebnost přímo v terénu a zadávat služby tak, aby odpovídaly skutečným potřebám lidí? Na to se chce zaměřit projekt Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji.

 

Název projektu

ROZVOJ PROCESŮ ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001964
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Realizace projektu

1. 6. 2023 - 31. 5. 2024

Web

www.caritas-vos.cz/projekty/evropske-projekty/rozvoj-procesu-zadavani-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji