Zpět

SEXUÁLNÍ A MRAVNOSTNÍ ČINY: FORENZNÍ POSUZOVÁNÍ RIZIKA (SEMAFOR)

Projekt má přinést do praxe odborníků věnujících se práci s pachateli sexuální delikvence (Policie ČR, Probační a mediační služba, Vězeňská služba) nástroje na měření rizika recidivy (model risk-need-responsivity). Systematické používání těchto nástrojů by mělo vést ke zlepšení kvality intervencí, snížení pravděpodobnosti opakování trestného činu, zpřehlednění informací o klientech a zlepšení procesního nastavení zapojených institucí.

 

Název projektu

SEXUÁLNÍ A MRAVNOSTNÍ ČINY: FORENZNÍ POSUZOVÁNÍ RIZIKA (SEMAFOR) 

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_022/0001853
Výzva 022 Inkubační fáze šíření

Příjemce

Národní ústav duševního zdraví

Realizace projektu

1. 7. 2023 - 31. 5. 2024

Web

https://www.nudz.cz/vyzkum/centrum-pro-sexualni-zdravi-a-intervence/granty-a-projekty/sexualni-a-mravnostni-ciny-forenzni-posuzovani-rizika-semafor