Zpět

ZMĚNA JE NUTNÁ

Projekt je primárně zaměřen na redesign vlastních služeb. Organizace reflektuje, že pracovníci sociálně aktivizačních služeb nedostatečně vnímají měnící se potřeby klientů. Navíc, dosavadní metody práce využívají stereotypně a neumí adekvátně reagovat na hlubší problémy klientů. V projektu se tak budou zaměřovat na hledání a testování nových postupů a metod sociální práce a na podporu v přístupu sociálních pracovníků v sociálně aktivizačních službách s ohledem na potřeby rodin s dětmi.

 

Název projektu

ZMĚNA JE NUTNÁ 

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001424
Výzva 021  Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Bonanza Vendolí

Realizace projektu

1. 5. 2023 - 31. 5. 2024

Web

www.feelwell.cz