VÝSKYT SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR A PODLE KRAJŮ

Výskyt sociálně vyloučených lokalit v ČR

POPIS HODNOTA
Celkový počet obcí s identifikovanou sociálně vyloučenou lokalitou 297
Celkový počet zkoumaných sociálně vyloučených lokalit v Mapě 606
Orientační odhad celkového počtu obyvatel ve zkoumaných sociálně vyloučených lokalitách 95 000 - 115 000
Podíl nezaměstnaných v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou 9,30 %
Nejčastěji zaznamenaný odhad nezaměstnanosti obyvatel zkoumaných sociálně vyloučených lokalit 80 - 85 %
Podíl osob se základním vzděláním v sociálně vyloučených lokalitách 75 %
Věková struktura  
· Do 15 let 43 %
· 16 - 60 let 53 %
· Nad 60 let 7 %

Výskyt sociálně vyloučených lokalit v jednotlivých krajích

KRAJ POČET SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT POČET OBYVATEL V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRŮMĚRNÝ POČET OBYVATEL NA JEDNU SOCIÁLNĚ VYLOUČENOU LOKALITU
Hl. město Praha 7 5400 - 7400 971
Jihočeský 38 2000 - 2600 58
Jihomoravský 28 8000 - 9500 61
Karlovarský 61 6000 - 8000 120
Královéhradecký 36 2500 - 3000 75
Liberecký 48 3000 - 4000 77
Moravskoslezský 72 19 000 - 23 000 317
Olomoucký 62 3000 - 5000 63
Pardubický 24 1500 - 2000 79
Plzeňský 42 2000 - 3000 60
Středočeský 64 4000 - 5500 98
Ústecký 89 36 000 - 38 500 471
Vysočina 13 600 - 1000 92
Zlínský 22 2000 - 2500 86
Mapy

Za hlavní metodu statistické prezentace jsme zvolili tzv. lokalizační kvocient, který vztahuje hodnoty jednotlivých územních jednotek k průměrné hodnotě za celou ČR. Hodnoty lokalizačního kvocientu byly vypočítány podle následujícího vzorce LQi = Ri/R; kde: Ri – relativní zastoupení sledovaného jevu v i-té územní jednotce (např.: podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí v dané obci); R – relativní zastoupení sledovaného jevu na celém území (např.: podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí na území celé ČR).


VÝSKYT SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT PODLE ORP


PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
Příspěvek na živobytí v roce 2014
Vývoj příspěvku na živobytí v období mezi lety 2007 a 2014
Vývoj příspěvku na živobytí v období mezi lety 2007 a 2008
Vývoj příspěvku na živobytí v období mezi lety 2009 a 2011
Vývoj příspěvku na živobytí v období mezi lety 2011 a 2014


DOPLATEK NA BYDLENÍ
Doplatek na bydlení v roce 2014
Vývoj doplatku na bydlení v období mezi lety 2007 a 2014
Vývoj doplatku na bydlení v období mezi lety 2007 a 2008
Vývoj doplatku na bydlení v období mezi lety 2009 a 2011
Vývoj doplatku na bydlení v období mezi lety 2011 a 2014


TRESTNÁ ČINNOST NEZLETILÝCH
Trestná činnost nezletilých v letech 2012 a 2013
Trestná činnost nezletilých v letech 2009 a 2011
Trestná činnost nezletilých v letech 2007 a 2008


NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost v letech 2014 a 2015
Vývoj nezaměstnanosti v období mezi lety 2009 až 2015
Nezaměstnanost v letech 2009 a 2011
Nezaměstnanost v letech 2007 a 2008
nahoru