KONTAKT

Zadavatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace
Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
www.esfcr.cz

Hlavní kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Marcinková, M.A.
veronika.marcinkova@mpsv.cz

Po dobu nepřítomnosti p. Marcinkové je možné obracet se na Mgr. Václava Lintymera (vaclav.lintymer@mpsv.cz) nebo Mgr. Evu Holubcovou (eva.holubcova@mpsv.cz).


GAC spol. s r. o.
Na Baště sv. Jiří 259/9
160 00 Praha 6
E-mail: gac@gac.cz
www.gac.cz

nahoru