Zpět

Dětská skupina Emily4Life

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014795

- adresa místa provozu dětské skupiny: Zemědělská 1716/76, 613 00 Brno (2.NP)
- kapacita dětské skupiny: 12
- celkový harmonogram projektu: od 1.3.2020 do 28.2.2022 (celkem 24 měsíců, 4 fáze provozu, bez fáze vybudování/transformace)
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Obrat žadatele za poslední schválené účetní období je 489 129 Kč. Rozpočet předkládaného projektu je nastaven tak, aby tento obrat nebyl menší než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Emily4Life, z. s.
 • IČ: 06304877
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svobody
  • Číslo popisné: 87/18
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 072 470,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 365 730,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 10. 2020