Zpět

DS Fazolka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015138

Oblast A:
-původní adresa místa provozu dětské skupiny: Sídliště Vyšný 114/1, 38101 Český Krumlov
-Nová přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Vyšný 8, 381 01 Český Krumlov, zahrnuje min.100m2.
Majitelé: stavební firma Sixl, spol. s r.o.,
- kapacita dětské skupiny je 12 míst
- celkový harmonogram projektu (od 1.7.2019 do 30.6.2022). Harmonogram této fáze je podrobně
rozepsán v dokumentu Projekektová dok.
- forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj; Český Krumlov
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Rodinné centrum Fazole, z.s.
 • IČ: 67179819
 • Sídlo:
  • Ulice: Sedláčkova
  • Číslo popisné: 472/6
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 664 280,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 470 167,20

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
12. 11. 2020