Zpět

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

 

Když má jít Michal si něco vyřídit na úřad, připravuje se na to celé dny. Od narození je totiž neslyšící a každá taková návštěva pro něj znamená značný stres.

Díky moderním technologiím se ale situace zlepšuje. Pro potřeby neslyšících vznikla aplikace Tichá linka, která zvládne online tlumočení znakového jazyka. Dotace z OPZ pak umožnila nákup zhruba padesátky tabletů. Tablety s instalovanou aplikací postupně dostanou různé úřady po celém Česku. „Tichá linka mě nadchla. Je to velice přínosné, nejen pro klienty, ale i pro nás,“ neskrývají radost ani úředníci. A Michalu mnohem klidnější, protože ví, že se dorozumí. Úřady, které Tichou linku využívají, poznají neslyšící podle vylepené samolepky.

 

 

 

 

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící
Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596

Příjemce

Tichý svět, o.p.s.

Realizace projektu

1. 3. 2018 – 29. 2. 2020

Výše podpory

3 868 500,00 Kč

Web tichysvet.cz

Otevřít galerii
 
20.12.2018