Zpět

Dětská skupina pro obec Lhota

Dětská skupina pro obec Lhota

Dětské skupiny mohou být provozovány neziskovou organizací, zaměstnavatelem rodičů, samosprávnými celky, vysokými školami, církvemi nebo obcemi. Právě obecní dětská skupina je případ Lhoty ležící ve Středočeském kraji, dříve také Lhoty nad Labem, jedné z 349 Lhot v České republice. Obec má 480 obyvatel a historicky nemá svou mateřskou školu, místní děti jsou s obtížemi přijímány do okolních školek z kapacitních důvodů, přednost mají tamní děti a pokud je dítě přijato, musí ho rodiče do školky vozit. Dítěti navíc musí být minimálně 3 roky.

Proto zastupitelstvo Lhoty rozhodlo, že založí vlastní dětskou skupinu, což je procesně jednodušší než zřízení mateřské školy. Obec tak přetvořila své nevyužívané obecní prostory dle hygienických norem na prostor k péči o maximálně 12 dětí, přijala 2 chůvy, zajistila dovoz obědů a mohla přivítat malé „školkáčky“ ve věku od 2 do 6 let. Kapacita byla ihned naplněna, a to jak místními dětmi, tak doplňkově i o přespolní. Mají i seznam zapsaných náhradníků, když je některé z dětí omluveno, může přijít místo něj jiné. Kurz pro pečující osoby s odpovídajícím vzděláním absolvovala i samotná starostka obce, aby mohla suplovat v případě absence jedné z chův. Dětská skupina rodičům významně šetří čas za cestování, matkám umožňuje dřívější návrat do práce a dětem přispívá k budování místních mezilidských vztahů. Děti navíc při procházkách venku tráví čas v místě, které dobře znají, potkávají se s místními obyvateli a cítí se ve skupině od začátku lépe. Chůvy jsou velmi přátelské, děti znají a v malém počtu 12 dětí snadněji vytvoří domácí atmosféru, ale také se jim lépe daří vést děti k návykům, seberozvoji a různým aktivitám.

Provoz dětské skupiny je denně od 7:00 – 15:30, a to včetně prázdnin, záleží na požadavku rodičů. A protože je ze strany rodičů poptávka po delším provozu, tak i jedna z maminek absolvuje kurz pro pečující osoby, aby jako chůva mohla posílit tým a denní provoz dětské skupiny mohl být prodloužen.

Dětská skupina v obci Lhota byla zřízena v roce 2019 z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací nejen k dětským skupinám najdete na www.esfcr.cz, konkrétně na www.esfcr.cz/financovani-pece-o-deti a také na facebooku Větší šance najít práci.

  

 

Název projektu

Dětská skupina pro obec Lhota

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014182

Příjemce

Obec Lhota

Realizace projektu

1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Web

www.lhotanadlabem.cz/index.php/detska-skupina   

 

 

 

 

 

 

 

 


Otevřít galerii
 
7.4.2022