Zpět

Do knihovny za učením

V roce 2004 bylo na Kroměřížsku bez práce 12 % lidí. Hlavním důvodem byl mimo jiné odchod armády z města. O dva roky později se ale situace začala zlepšovat a v roce 2007 hledalo zaměstnání 7,6 % obyvatel.

„Byla to obrovská zkušenost, kterou jsme získali. Jsme nyní schopní systematicky pracovat v oblasti mimoškolního vzdělávání dospělých. Zapojujeme se do strategických plánů na úrovni místní i celostátní. Vzdělávání v našem centru pokračuje i po ukončení projektu a zapojujeme se do dalších. Získané zkušenosti nás ovlivnily pozitivně i v rámci našich profesí,“ hodnotí uplynulou praxi ředitelka knihovny a manažerka projektu Šárka Kašpárková.

Není žádným tajemstvím, že čím je člověk vzdělanější, tím větší má naději uspět na trhu práce a tím více se mu zlepšuje životní úroveň. A právě tato myšlenka byla podstatou úspěšného projektu „Centrum celoživotního učení“, který v letech 2005–2007 realizovala díky financím z Evropské unie příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska. Společně s tamním úřadem práce a Centrem služeb pro zdravotně postižené pomohli 627 účastníkům získat nové vědomosti, a tím i větší šanci při hledání zaměstnání.

V rámci projektu se jeho autoři zaměřili primárně na lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a osoby nad 45 let věku. První skupina zájemců měla k dispozici i speciálně upravenou techniku, například hmatovou myš. Zájem o kurzy měly hlavně ženy. Absolventi se mimo jiné dozvěděli jak navazovat nové kontakty, jak komunikovat se zaměstnavateli při hledání práce nebo jak zvládat deprese v případě odmítnutí či ztráty místa. Naučili se pracovat s počítačem, využívat internet nebo e-mail.

„Určitě bych firmám doporučila, aby se do projektů zapojily. Je však nutné zvážit možnosti dané organizace a také je vždy výhodnější si takovýto projekt zpracovat, pokud je to možné, vlastními silami. Jedině tým lidí z organizace je schopen předem analyzovat a eventuelně odstranit rizika, která ho mohou provázet,“ dodává Šárka Kašpárková.

 

Příjemce

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace

Název

Centrum celoživotního učení

Operační program

OP RLZ

Zahájení

září 2005

Ukončení

srpen 2007

Náklady

2 144 122 Kč

Číslo

CZ.04.1.03/1.1.13.1/2351

Partneři

Město Kroměříž, Úřad práce Kroměříž, Centrum pro zdravotně postižené – pobočka Kroměříž

 Web

www.knihkm.cz/oddeleni/centrum-celozivotniho-uceni.html


Otevřít galerii
 
5.11.2010