Zpět

Housing First pro rodiny s dětmi v lounské okrese

Housing First pro rodiny s dětmi v lounské okrese

Problémy s bydlením má v dnešní době mnoho lidi, pro rodiny s dětmi v lounském okrese funguje projekt Housing First financovaný z evropských peněz, realizuje ho spolek Vavřinec.

„Podnětem k sepsání projektu byla naše zkušenost s bytovou nouzí v lounském okrese. Mnohdy se naši klienti potýkali s nemožností zaplatit kauci a z garančního fondu nám bylo umožněno jim tuto možnost poskytnout,“ přibližuje koordinátorka projektu, Hana Gregorová.


Vavřinci se podařilo ubytovat už 19 rodin z toho 5 rodin na svou žádost projekt ukončilo a se zbylými 14 rodinami projekt dále pokračuje. Podporuje ho v tom Operační program Zaměstnanost a město Žatec.

Název projektu

Housing First pro rodiny s dětmi v lounském okrese    

Číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015730
Příjemce Vavřinec, z. s.
Realizace projektu  1. 2. 2020 - 30. 6. 2022
Web  www.vavrinec-zs.cz/housing-first-pro-rodiny-s-detmi-v-lounskem-okrese 

Otevřít galerii
 
8.4.2022