Zpět

I cizinec je našinec

Na konci května 2010 žilo v České republice legálně téměř 427 tisíc cizinců. Největší skupinu tvořili občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska.

Pro firmy, které stále váhají, zda o peníze z Evropského sociálního fondu žádat, má manažerka projektu Ludmila Bobysudová jednoduchou odpověď: „I přes značnou administrativu je možné realizovat projekty různé velikosti, na kterých si organizace mohou vyzkoušet navrženou cestu a získají zkušenosti, které pak mohou dále rozvíjet“.

Díky rostoucí migraci se stali cizinci nedílnou součástí našeho života. Potkáváme je běžně v obchodech či ve výtahu. Bydlíme s nimi ve stejném domě, máme mezi nimi přátele a známé. Pracujeme s nimi, naše děti chodí s dětmi cizinců do školy.

Zaměstnavatelé, hlavně velké firmy, si už zvykli cizince zaměstnávat nebo si najímat jejich služby. Problémem proto není ani tak zahraničního zájemce o práci v ČR přijmout. Problém je zaměstnat ho na pozici odpovídající jeho kvalifikaci, dovednostem a zkušenostem. Život cizincům komplikuje také jejich téměř nulové právní povědomí. Často ani netuší, jaká jsou jejich práva a povinnosti nejen v oblasti zaměstnanosti. A právě proto vznikl projekt s názvem „Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Praze“. Cílem bylo především zvýšit jejich šance na co nejlepší začlenění se do života v ČR.

Organizace pro pomoc uprchlíkům získala celkem 6 495 432 Kč z programu CIP EQUAL. Za tři roky se podařilo pomoci 53 cizím státním příslušníkům. Dvanáct z nich dokonce získalo práci. Podstatou projektu byla individuální pomoc každému z nich. Účastníci absolvovali kurz českého jazyka, naučili se pracovat s počítačem nebo jak se chovat a vystupovat v rámci výběrového řízení.

 

Příjemce

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Název

Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Praze

Operační program

CIP EQUAL

Zahájení

červenec 2005

Ukončení

srpen 2008

Náklady

6 495 432 Kč

Číslo

CZ.04.4.09/1.2.00.4/0105

Partneři

Poradna pro integraci, Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor migrace a integrace cizinců, Slovo 21, Hospodářská komora České republiky, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Centrum pro integraci cizinců

Web

www.opu.cz

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010