Zpět

Nová naděje

Většina vyloučených romských lokalit vznikla během posledních deseti let. V podmínkách sociálního a prostorového vyloučení už vyrůstá druhá generace Romů. Chlapci a dívky žijící v takovém prostředí neměli šanci poznat jiné podmínky a jiný způsob života, založený na práci, kvalifikaci a pravidelné mzdě. Znají jen život v nezaměstnanosti, z dávek a v lokalitě, kde takto žije většina lidí. Vyloučení Romů se tak začíná „dědit“.

K okresům, ve kterých žije řada lidí ohrožených sociálním vyloučením, patří i Jeseník. A právě proto ho Agentura pro sociální začleňování zařadila mezi místa, ve kterých je nutné situaci řešit.

Lidé musí něčemu podstatnému věřit. To dokazují nejen dějiny národů, ale i každodenní reálný život nás všech. Jsme přesvědčeni, že i podpora z našeho kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a nakonec i z Úřadu vlády ČR jsou hlasem Nové Naděje',“ zdůrazňují organizátoři.

„Cílem projektu je pilotní formou dokázat v období 3 let, že současná situace je řešitelná prostřednictvím zvýšení kvalifikace a tím zlepšené pozice na trhu práce.“

Občanské sdružení Ester připravilo projekt určený pro mládež ve věku od 15 do 26 let. To je podle jeho autorů nejohroženější skupina a je třeba s ní pracovat. „Pokud nevyjde z návyků na život v sociální ‚bídě‘, ekonomického chronického nedostatku a celkové zaostalosti, nemá reálnou šanci na plnohodnotný život uvnitř většinové společnosti,“ vysvětlují autoři programu.

Realizátoři připravili pro všechny zájemce několik druhů kurzů zaměřených na teorii i praxi. Jejich smyslem je ukázat mladým lidem jiné způsoby existence. Vysvětlit jim, že najít si a udržet práci není až tak složité, a pokud se jim povede zařadit se do běžné společnosti, rozhodně na tom budou lépe.

 

 

 

Příjemce Občanské sdružení ESTER
Název Nová naděje - sociální začleňování v lokalitách okresu Jeseník
Operační program OP LZZ
Zahájení 23. březen 2009
Ukončení 21. březen 2012
Náklady 8 198 686,20 Kč
Číslo CZ.1.04/3.2.01/19.00023
Partneři Úřad práce Jeseník
Web http://www.esterzalesi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=63

 


Otevřít galerii
 
6.6.2018