Zpět

O krok napřed

O krok napřed

 

Mladí lidé z dětských domovů nejsou často připraveni na život venku. Během pobytu se obvykle systematicky nevěnují nástrahám, které je mohou po opuštění domova potkat. Vstupují do dospělosti se sociálním hendikepem, který znesnadňuje jejich zapojení do společnosti a na trh práce. To by mohl být i případ Moniky (19), kdyby se domov, ve kterém žije, nezapojil do projektu Operačního programu Zaměstnanost „O krok napřed“.

Monika žije již od 8 let v Dětském domově v Nechanicích. Měla štěstí, že do něj nepřišla sama. „Bydlely jsme v Pardubicích, je nás celkem 5, já a 4 ségry. Rodiče nebyli schopní nás vychovat, tak jsme se dostaly do Nechanic. Byla jsem malá a tím, že jsem se přesunula se všemi sourozenci, jsem změnu v začátcích tolik nepociťovala, pořád kolem mě někdo byl,“ vypráví o svých začátcích v domově. Brzy si navíc našla kamarády, a tak příliš nemyslela na to, co je za zdmi domova. S pubertou ale přišla touha po větší seberealizaci a poznání širšího okolí.

Místní akční skupina Hradecký venkov je sdružení lokálních aktérů (starostové obcí, podnikatelé, členové neziskových organizací, …) snažící se o rozvoj území. Do skupiny patří i řada rodičů, kteří chtěli dětem z domova pomoci v jejich další cestě životem. Impulsem pro ně byla představa, že by se jejich vlastní děti ocitly mimo své zázemí a nepřipravené na dospělý život. K jejich myšlence se přidali někteří podnikatelé, kteří chtěli dětem nabídnout práci. Obce nápad také kvitovaly a s vidinou zpomalení odlivu mladých z venkova začaly hledat volné obecní byty. A místní volnočasové spolky (dobrovolní hasiči apod.) jim chtěly nabídnout místa ve svých členských základnách.

Díky těmto lidem a organizacím vznikl projekt, který připravuje Moniku a další mladé lidi z dětského domova na budoucnost. Projekt zahrnuje řadu podpůrných a vzdělávacích aktivit rozvíjejících samostatnost. Paní Žaneta, koordinátorka projektu, vyzdvihuje pobytové tábory, na kterých se řeší finanční gramotnost, hledání bydlení, hospodaření, a další důležité oblasti pro život. Významnou součástí projektu jsou i stáže u konkrétních zaměstnavatelů a s nimi spojený mentoring. Monika studuje obchodní akademii v Novém Bydžově, začala proto docházet na praxi na obecní úřad v Mokrovousech. Postupně se seznamuje s chodem úřadu, účetnictvím, administrativou či pomáhá při organizaci společenských akcí. „Přišlo mi moc zajímavé naučit se něco v rámci oboru, který studuji ve škole. Například program účetnictví obce byl pro mě nový, ve škole zatím chod obcí neprobíráme do hloubky, nicméně paní učitelka říkala, že příští rok se budeme této látce věnovat. Budu tak napřed, což je fajn!“ říká ke své stáži Monika. V případě, že se osvědčí, může jí být, tak jako ostatním dětem u jiných zaměstnavatelů, nabídnuta i budoucí spolupráce.

Dalším kurzem, který Monika navštěvovala, bylo vaření. „Starší ségra taky absolvovala seminář na vaření a jde jí to, a já jí teď ráda pomáhám,“ pochvaluje si Monika. Ač si v kuchyni ještě příliš nevěří, paní Musilová to připisuje pouze její skromnosti. K celému projektu Monika ještě doplňuje, že když se potkává s kamarády z domova, všichni oceňují, že mají díky různorodým aktivitám vyplněný prázdný volný čas. Je skvělé, že vzniknul a Dětský domov Nechanice tyto aktivity nabízí.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

O krok napřed

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009047 

Příjemce

Hradecký venkov o.p.s.

Realizace projektu

1. 2. 2018 - 29. 8. 2019 

Výše podpory

1 476 550,- Kč

Web www.hradeckyvenkov.cz

Otevřít galerii
 
8.8.2019