Zpět

Outplacement

Outplacement

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, to je Outplacement, národní projekt, který realizuje Úřad práce České republiky a který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, kde je na něj přiděleno 3,5 miliardy Kč. Do projektu se mohou zapojit jak zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání, tak zaměstnavatelé, kteří jsou nuceni z různých důvodů propouštět. Zaměstnancům má pomoci najít rychleji novou práci ideálně ještě před koncem stávajícího pracovního poměru, nezařadit se tak mezi nezaměstnané a nepřijít o část příjmů. Zaměstnavatelům má pomoci v době, kdy prochází strukturálními změnami a byli by nuceni propouštět, přeškolit své zaměstnance nebo expandovat a přijmout nové zaměstnance s příspěvkem na úhradu jejich mzdy. Úřad práce ČR poskytuje pro obě strany komplexní balíček aktivit, a to individuálně na míru. Reaguje tak na negativní dopady pandemie COVID-19 či restrukturalizaci podniků v souvislosti s transformací českého hospodářství. Přístup se v praxi již osvědčil u regionálních projektů v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Vysočina.

Z národního projektu může být podpořeno více než 25 tisíc lidí. Nemusí to být jen zaměstnanci podniků ohrožení hromadným propouštěním, ale mohou to být i jednotlivci, kteří se včas, ještě před koncem pracovního poměru zaevidují na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Že projekt má smysl ukazují data k září 2021, kdy se do něj od června 2020 zapojilo přes 2 100 lidí. Dostali tím šanci získat v co nejkratším čase novou práci a téměř polovina z nich již do práce nastoupila.

Podívejte se na reportáž Úřadu práce ČR, která přibližuje příběh paní Floriánové a její zkušenost s projektem Outplacement.

Název projektu

Outplacement

Číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176

Příjemce

Úřad práce ČR

Realizace projektu

1. 6. 2020 - 31. 5. 2023

Web https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement

Otevřít galerii
 
7.10.2021