Zpět

Placená práce jako most k důstojnému životu

„Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací,“ uvádí se v článku č. 26 Listiny základních práv a svobod. Většina uživatelů služeb ústavní péče (93 %) ale bohužel nemá pracovní uplatnění ve smyslu placené práce, přestože jsou zařazováni do pracovní rehabilitace. Ta je totiž ve většině ústavů sociálně postižených koncipována spíše jako výchovně-pracovní činnost.

„Je vytvořen individuální plán zácviku v závislosti na druhu a míře postižení klienta. Pracovní činnost je od počátku zácviku konzultována se zaměstnavatelem, který klienta po úspěšném ukončení zácviku zaměstná. Po dohodě se zaměstnavatelem může klient pracovní činnost vykonávat dále v prostorách dílen, které splňují hygienické normy, a může využívat službu odborné asistence,“ popisují úspěšnou praxi její realizátoři.

V České republice žije přes milion lidí se zdravotním postižením. Podle definice zdravotního postižení používané v jednotlivých zemích se odhaduje, že tvoří 5–19 % celkové populace.

Protože nemoc a zdravotní postižení patří k životu stejně jako zdraví, mají i lidé s handicapem právo na samostatný život. A s tím je spjato i právo na placenou práci.

Občanské sdružení Nezávislý život, které dlouhodobě pracuje se zdravotně postiženými a snaží se jim pomáhat při hledání zaměstnání, získalo finanční podporu na projekt s názvem „Zácvikové dílny“. Jeho cílem bylo založení tří dílen v rámci ústavů sociální péče. Posláním programu bylo a je naučit zúčastněné takovým činnostem, díky kterým se následně mohou uplatnit na trhu práce. Zácvik byl ušitý na míru každému klientovi tak, aby bral ohled na jeho potřeby a aby maximálně zvýšil jeho šance na nalezení zaměstnání. V rámci programu realizátoři rovněž nabízeli prostory, ve kterých mohli jeho účastníci pracovat.

Projekt skončil v červenci 2008, ale zácvikové dílny běží dál. V současné době fungují ve Vyšším Hrádku, v Brandýse nad Labem, v Domově Mladá v Milovicích, v Centru 83 v Mladé Boleslavi a ve Sdružení pro děti a mládež Sedlec SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) v Praze.

 

Příjemce

Občanské sdružení Nezávislý život

Název

Zácvikové dílny

Operační program

JPD 3

Zahájení

leden 2007

Ukončení

červenec 2008

Náklady

1 118 367 Kč

Číslo

CZ.04.3.07/1.1.01.4/1105

Partneři

Ústav soc. péče Praha 1

Web

www.nezavislyzivot.cz


Otevřít galerii
 
5.11.2010