Zpět

Podpora pečujících v Pobeskydí

Podpora pečujících v Pobeskydí

 

Paní Růžena se stará o svoji maminku, která trpí Alzheimerovou chorobou čtvrtého stupně. Péče o nemohoucího člověka je náročná a vyčerpávající. Rodina navíc žije v malé obci v Pobeskydí, kde je dostupnost sociálních služeb komplikovanější než ve velkých městech. 

Naštěstí vypomohl projekt Slezské diakonie, financovaný z OPZ. „Zapůjčili nám polohovací postel, což je k nezaplacení. Bez té postele by to opravdu nešlo,“ říká paní Růžena. Postel bude mít k dispozici do té doby, než si vyřídí vypůjčení od zdravotní pojišťovny. To trvá to většinou dva až tři měsíce. Pro člověka, který pečuje o ležícího příbuzného, nekonečně dlouhá doba. "Z projektu jsem zakoupili celkem pět postelí a také automobil, kterým postele k potřebným dopravíme," říká koordinátorka projektu Magda Walach. Postele jsou skládací, takže se do auta bez problémů vejdou. Terénní pracovníci postel pak postel složí a vysvětlí, jak ji ovládat. 

Když si paní Růžena potřebuje dojít na úřad nebo k lékaři, asistentka z diakonie jí mezitím maminku pohlídá. V rámci projektu jsou také pořádány workshopy, kde se lidé dozvědí, jak s ležícími správně cvičit, nebo se konají setkání pečujících pro jejich vzájemnou podporu a inspiraci. 

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu Podpora pečujících v Pobeskydí
Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007210

Příjemce Slezská diakonie
Realizace projektu

1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Výše podpory

1 993 618,75 Kč

Web slezskadiakonie.cz

 


Otevřít galerii
 
14.3.2019