Zpět

Porod jaký chcete

V roce 2009 se v České republice narodilo 118 667 dětí. Budoucí maminky dnes většinou mají nastudovaný teoretický průběh porodu a věří, že budou moci ovlivnit svůj porodní příběh. Současná doba navíc přeje tzv. přirozeným porodům a porodnice pomalu mění zažité negativní postoje k této praxi.

Porod je sice přirozená věc, ale je to také často dlouhý a bolestivý proces, u kterého hrozí velká rizika. Je tedy třeba zajistit nejen příjemné prostředí, ve kterém se rodička i miminko budou cítit dobře, ale také odpovídající zdravotnickou péči, aby se zabránilo případným problémům. Jednou z prvních vlaštovek, které se od počátku snaží nabízet budoucím maminkám komplexní servis dle jejich představ, je pražský Porodní dům U čápa. Myšlenka na jeho založení vznikla v roce 2002 a o rok později se jeho brány otevřely prvním rodičkám. Dům funguje jako ambulantní porodnické zařízení a poskytuje služby související s těhotenstvím, porodem i poporodní péčí. Zařízení je zároveň školícím střediskem pro porodní asistentky a odbornou veřejnost.

Na počátku roku 2006 spustili provozovatelé porodního domu projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, konkrétně programu JPD 3 a státního rozpočtu ČR, s názvem „Rovné šance – Možnost informované volby“.

Celý projekt probíhal ve třech rovinách – legislativní, praktické a vzdělávací. Cílem byla snaha odstranit zažitou praxi, kdy děti přicházely na svět jen v porodnicích a za striktně dodržovaných pravidel. Podařilo se rozšířit informace o přirozených porodech a odbourat tak řadu předsudků. Projekt je přínosem nejen pro samotné porodní asistentky a zaměstnankyně porodnic, které se jeho prostřednictvím mohou dále vzdělávat. Hlavně ale pomohl samotným rodičkám, jejichž přáním je, aby se jim miminko narodilo v přirozeném, příjemném prostředí a pokud možno bez zbytečných medikamentů. Také díky tomuto úspěšnému počinu není v současnosti výjimkou, že zdravotní pojišťovna připlácí budoucím maminkám na služby porodních asistentek, na které můžeme dnes „narazit“ i v klasických porodnicích. V neposlední řadě se jako cenný zdroj informací podařilo vydat učebnici.

 

Příjemce

Porodní dům U čápa

Název

Rovné šance – Možnost informované volby

Operační program

JPD 3

Zahájení

březen 2006

Ukončení

únor 2008

Náklady

8 320 980 Kč

Číslo

CZ.04.3.07/2.2.02.1/0221

Partneři

Adastra s.r.o., Hnutí za aktivní mateřství

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010