Zpět

Projekty OPZ na Úřadu práce ČR

Projekty OPZ na Úřadu práce ČR

 

Úřad práce ČR je jedním z důležitých příjemců podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Realizuje řadu projektů financovaných z ESF/OPZ na celorepublikové úrovni zaměřených na podporu zaměstnanosti v ČR. Projekty mají mimo jiné za cíl zvýšit zaměstnanost mladých lidí bez praxe nebo lidí nad 50 let ohrožených ztrátou zaměstnání, poskytnout vzdělávání nebo rekvalifikace osobám znevýhodněným na trhu práce.

V následující reportáži můžete shlédnout přehled vybraných projektů OPZ v současné době realizovaných ÚP ČR.

Třeba v ní najdete příležitost zapojit se do některého z nich.

Příjemce

Úřad práce ČR

Web

https://www.uradprace.cz/web/cz/projekty-v-realizaci   

Číslo projektu

Název projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176

Outplacement (OUT)

CZ.03.1.49/0.0/0.0/19_136/0015714

Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání (INICIATIVA)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

  CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)

  CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

13 krajských projektů

Záruky pro mladé v ... kraji


Otevřít galerii
 
7.10.2021