Zpět

Prostor na práci i osobní život

Stále více lidí oceňuje, když dostane možnost řídit si svůj čas. Zejména ti, kteří mají děti nebo pečují o člena rodiny, potřebují dobře koordinovat svůj pracovní a osobní život. Poptávka po snadnějším slaďování práce a rodiny ze strany zaměstnanců roste, nabídka ze strany zaměstnavatelů se pomalu začíná rozšiřovat. Zkušenosti s tím mají například v Mostě.

Otevřený přístup Magistrátu města Mostu k potřebám zaměstnanců byl oceněn 2. místem v 6. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k novým příležitostem. Cílem soutěže je přispění k zvýšení vnímavosti úřadů k problematice rovných příležitostí a podpora zavádění principů rovných příležitostí pro všechny ve veřejné správě.

Statutární město Most se s partnery a za pomoci prostředků z ESF na jaře pustilo do realizace tříletého projektu Společné příležitosti pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života.

Název dlouhý, cíl jasný. „Mezi mosteckými občany, institucemi a zaměstnavateli se snažíme dosáhnout mnohem větší informovanosti o problematice rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života. Cílem je rovněž přispět k odbourávání genderových mýtů a stereotypů,“ vysvětluje projektová manažerka Veronika Loucká. 

„Snažíme se umožnit všem našim kolegům a kolegyním, nezávisle na věku, pohlaví, barvě pleti, přizpůsobit si svou pracovní dobu a prostředí tak, aby se jim pracovalo lépe a podařilo se jim sladit soukromý a pracovní život. Netýká se to tedy pouze rodičů po mateřské či rodičovské dovolené nebo skupiny nad padesát let, ale všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň,“ říká Veronika Račmanová, projektová manažerka programu České spořitelny Diversitas spuštěného v roce 2008.

Podle předsedy představenstva Asociačního centra Františka Jochmana jde o součást firemní kultury. „Sladění pracovního a rodinného života podle našich zkušeností také zvyšuje naši konkurenceschopnost na trhu práce. Potřebujeme-li kvalitní lidi, musíme jim mít co nabídnout. Zaměstnanci mají možnost pracovat v režimu pružné pracovní doby nebo stlačeného pracovního týdne. V případě, že ošetřují člena rodiny nebo jsou sami nemocní, často využívají pružné rozvržení pracovní doby kombinované s prací z domova,“ pochvaluje si dopady vstřícného firemního přístupu.

Na začátku se tvůrci projektu rozhodli provést důkladnou analýzu současného stavu. Pozornost zaměřili především na místní firmy, oslovili desítky z nich a zjistili, že většina z nich na rodinné nesnáze svých zaměstnanců nebere příliš zřetel. Snad jen každý devátý nabízel částečné úvazky, s širšími možnostmi se mohlo pochlubit opravdu jen pár podniků. Mezi výjimky pařila třeba místní pobočka České spořitelny. Podobný je přístup i ve společnosti Asistenční centrum.

Dobré příklady táhnou a jsou hodné následování. Tvůrci projektu se je proto snažili co nejvíce propagovat, aby motivovali i další zaměstnavatele. Uspořádali několik setkání u kulatého stolu a odbornou konferenci, které se zúčastnilo více než osm desítek mosteckých zaměstnavatelů. Využity byly i tradiční a hojně navštěvované mostecké kulturní akce. Ke slovu přišly i motivační videospoty a billboardová kampaň. V plánu jsou další akce.

Přestože projekt není ještě zdaleka u konce, výsledky se již dostavují. Ke změnám došlo i přímo na mosteckém magistrátu a další změny se chystají. V rámci projektu bude provedena analýza rovných příležitostí klientů a klientek úřadu a také zaměstnanců a zaměstnankyň a poté bude proveden genderový audit úřadu. Jeho tajemnice Jaroslava Boudová k tomu říká: „Všichni naši zaměstnanci pracují v režimu pružné pracovní doby. Někteří na částečný úvazek, jiní využívají individuálně stanovenou pracovní dobu. Ve své pozici tajemnice úřadu jsem vyslechla mnoho příběhů a díky tomu vím, že mnoho lidí prochází alespoň jednou v životě obdobím, kdy flexibilní formy práce prostě potřebují, využijí a ocení. Takový člověk, až si vyřeší své problémy, se vrací do režimu běžné pracovní doby nebo k běžnému úvazku a magistrát tím získá loajálního zaměstnance a nemusí vynakládat prostředky na nábor a zaškolování nových pracovníků. Nově našim zaměstnancům také nabízíme tři dny placeného volna v případě krátkodobé nemoci – takzvané sick days.“

Mám ve střídavé péči dva syny. Díky pružné pracovní době si můžu podle svého upravit začátek a konec pracovní doby. V ty dny, kdy jsou kluci u tatínka, zůstávám v práci déle a napracované hodiny si pak vybírám, když jsou děti u mě a potřebuji z práce odejít dřív. Všechno pak spolu hezky stihneme – úkoly, kroužky i pohádku před spaním,“ říká Veronika Loucká, manažerka projektu.

Projekt je zaměřený na osvětu, propagaci tématu rovných příležitostí a motivaci zaměstnavatelů, aby něco změnili k lepšímu. Přestože konkrétním lidem pomáhá jen zprostředkovaně, už dnes z něj těží desítky a možná i stovky konkrétních osob. Tak trochu příznačné je, že mezi ně patří i sama projektová manažerka Veronika Loucká. Projekt oceňuje i její kolega z mostecké radnice Tomáš Fiala: „Starám se o malou dcerku, chodím do práce a k tomu všemu ještě dálkově studuji. Zvládám to právě díky pružné pracovní době.“

Postupné zavádění mosteckého projektu do praxe dokazuje, že slaďování rodinného a pracovního života prospívá zaměstnancům i zaměstnavatelům. Ti první mohou efektivněji koordinovat pracovní a osobní život, zvyšuje se jejich rodinná pohoda a jejich fyzické i psychické zdraví je pevnější. Jejich pracovní život je snazší a v neposlední řadě mají dobrý pocit, že zaměstnavateli na zaměstnancích záleží. Ti druzí pak získávají loajálnější zaměstnance, kteří jsou zároveň výkonnější a pozitivně motivovaní. Snižuje se fluktuace a zaměstnavatelé tak ušetří nemalé náklady na nábor a zaučení nových pracovních sil. Firma také získá pozitivní obraz v očích zaměstnaných, partnerů i veřejnosti jako společensky odpovědná firma.

Zkrátka je dobře, když se prospěšné stává samozřejmým. 

Příjemce

Statutární město Most

Název

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. duben 2012

Ukončení

31. březen 2015

Náklady

4 663 914,16 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.4.04/76.00218

Partneři

Česká spořitelna, a.s., Středisko volného času Most

Web

http://www.mest-most.cz


Otevřít galerii
 
6.6.2018