Zpět

Senioři rádi vzpomínají

Senioři rádi vzpomínají

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je nezisková organizace v Brně, která nabízí své programy a služby již od roku 1992. Škála aktivit, které centrum realizuje je opravdu široká. Ne nadarmo používá slogan „aby doma bylo prima.“ Centrum je místem, kam lidé s důvěrou přicházejí hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život. Programy jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám. Věnují se pěstounským rodinám, seniorům i odborné veřejnosti. Za 30 let své existence pomohli již mnohým a realizovali desítky evropských projektů. Mezi lety 2018 a 2020 probíhal v Centru pro rodinu a sociální péči projekt s názvem „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“. Byl financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu bylo zavedení metody reminiscence do přímé práce se seniory. 
 
„Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten.“ — Božena Němcová 
 
Co si pod metodou reminiscence představit?
Reminiscence neboli vzpomínání je definována jako hlasité nebo tiché vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou či skupinou. „Vzpomínání má v životě člověka nezastupitelné místo. Pomáhá vytvářet duševní rovnováhu, zachovat psychickou pohodu, a to obzvláště ve stáří,“ vykládá Marcela Ondrůjová, ředitelka centra. Základem reminiscence je rozhovor na různá témata dotýkající se průběhu života každého člověka, např. dětství, mládí, škola, práce, zájmy, životní okamžiky. Při reminiscenci se často využívají vhodné podněty, jako jsou staré fotografie, dokumenty, tiskoviny, archivní hudba a filmy, předměty, nástroje a suroviny z domácnosti, módní doplňky. Kvalifikované využívání reminiscenční metody zpravidla vede k lepší duševní pohodě, zachování identity a sebevědomí. Účelem je také kvalitnější trávení volného času. Senioři posilují koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací a v neposlední řadě paměť.
„Chodím sem moc ráda, popovídáme si, zavzpomínáme a také se zasmějeme. Potkám tady své známé a necítím se osaměle,“ uvádí paní Jarmila (86 let), pravidelná návštěvnice. Mnoha seniorům se tak podaří zůstat déle samostatní a mohou žít i nadále ve svém přirozeném prostředí. 
Přestože projekt skončil, centrum využívá reminiscenci ve Skupinové aktivizační službě pro seniory (SASS) i nadále. 

  

 

Název projektu

Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení seniorů

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Příjemce

Centrum pro rodinu a sociální péči

Realizace projektu

1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Web

www.crsp.cz/projekty/zavedeni-metody-reminiscence/

 

 

 

 

 

 

 

 


Otevřít galerii
 
2.8.2023