Zpět

Složky IZS zachraňují životy

Složky IZS zachraňují životy

Hlavním posláním všech členů a členek integrovaného záchranného systému je chránit a zachraňovat naše životy. Policisté a hasiči vyráží každý den do práce, aby pomáhali druhým. Když nejsou v terénu, zvyšují si svou odbornost například na přednáškách, jejichž součástí je i praktický nácvik.

V Jihomoravském kraji mohou zdokonalovat své schopnosti díky projektu OPZ, ve kterém se učí pracovat s automatizovaným externím defibrilátorem. „Defibrilátor je schopen analyzovat srdeční aktivitu postiženého a v případě potřeby podat výboj. Ovšem při resuscitaci se nepoužívá pouze tento přístroj, je potřeba provádět kvalitní resuscitaci,“ vysvětluje lékařka Barbora Zuchová, odborná garantka projektu. Stlačování hrudníku a vdechy ve správném poměru i rytmu, nalepení elektrod a řada dalších potřebných úkonů. To je práce hasičů i policistů jako „first responderů“. „Jihomoravská záchranná služba drží systém takzvaného first respondera, což je systém pomocníků, kteří nám pomáhají při provádění resuscitace při stavech, kdy je člověk bezprostředně ohrožen na životě,“ doplňuje Barbora Zuchová.

Ročně vyjíždí záchranáři průměrně k osmi stům případů, kde je nutné defibrilátor použít. Že si vše mohou předem vyzkoušet na vlastní kůži, jim pomáhá ušetřit drahocenné minuty, které zvyšují šanci pacientů na přežití. Díky důkladnému proškolení a včasnému použití defibrilátoru ještě před příjezdem záchranářů je totiž pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu až o 75 % vyšší. A to už je docela přesvědčivý důkaz, že takovéto projekty mají smysl.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Složky IZS zachraňují životy s AED

Číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954

Příjemce

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Výše podpory

8 716 727,50 Kč

Web

www.zzsjmk.cz

 


Otevřít galerii
 
14.3.2019