Zpět

Sociální bydlení Mezi proudy

Sociální bydlení Mezi proudy

 

Pan Filip měl dlouhodobě problém najít si bydlení. Minulost alkoholika, nízký příjem a nebezpečí číhající na abstinujícího v ubytovnách mu v tom nijak nepomáhalo. Nová naděje svitla s projektem sociálního bydlení Mezi proudy, podpořeného z OPZ. „Člověk, který je na tom špatně, potřebuje stabilitu. Může řešit svoje problémy, překonávat překážky, ale potřebuje alespoň trošku jistoty. Když bydlí na ubytovně, kde bývají špatné podmínky, je pro něj těžké poprat se se životem,“ říká Renáta Křížová z Mezi proudy.

Projekt je zaměřen na pomoc lidem z ubytoven a azylových domů, kteří usilují o standardní bydlení. Pracovnice Mezi proudy se s nimi schází, pomáhají jim zorientovat se v jejich životní situaci a hledají nejlepší řešení. Zatím mají pro své klienty sdílené bydlení, ale snaží se zajistit další dostupné byty a vytvořit bytový fond. 

Nový domov díky nim našel právě pan Filip - získal stabilní práci, nějakou dobu pobýval v chráněném bydlení a nakonec uspěl s žádostí o městský byt. V něm se mu líbí a doufá, že se na ubytovnu už nikdy nevrátí. „Bez nich bych musel jít někam na ubytovnu, což je pro alkoholika taková sebevražda, protože tam se pěkně popíjí… Tam bych prostě bydlet nemohl, to bych do toho zase spadl,“ neskrývá vděčnost pan Filip.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Sociální bydlení Mezi proudy

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001577

Příjemce

Mezi proudy o.p.s.

Realizace projektu

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Výše podpory

3 517 990,00 Kč

Web

www.meziproudy.cz


Otevřít galerii
 
24.4.2019