Zpět

Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko

Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko

 

Sucho, zdravotnictví či cestovní ruch a s tím spojené problémy řeší velká města po svém, individuálně a z vlastních rozpočtů. Menší obce a vesnice ale na to samy nestačí. I proto vznikla iniciativa Strategického řízení mikroregionu Frýdlantsko. „Náš dobrovolný svazek obcí se skládá ze 14 obcí a 4 měst a spolupracujeme na různých projektech a plánujeme v rámci celého území Frýdlantského výběžku,“ popisuje Vladimír Stříbrný, starosta Heřmanic

Díky podpoře z OPZ vznikla kancelář, která spojila starosty a starostky těchto obcí. Společně řeší problémy a vytváří plány, jak zlepšovat život v nejsevernější části Česka. „Dříve nás bylo jen pár, ale teď, když máme manažerky, toho stíháme o dost víc a projekty se zkvalitnily,“ pochvaluje si Vladimír Stříbrný.

Kancelář je tu od toho, aby starostům poskytovala servis a pomáhala jim hledat finanční zdroje pro společné projekty. Ty následně administruje.  Náš úkol je tak na jednu stranu iniciační, na druhou stranu i zametací a pracovní,“ popisuje Jitka Doubnerová, manažerka dobrovolného svazku obcí Frýdlantsko. Kancelář řeší například kvalitu pitné vody, zlepšení dostupnosti zdravotní péče či zefektivnění cestovního ruchu, které by přineslo nové pracovní příležitosti, ale zajišťuje se zde i řada běžných potřeb. Zapojené obce oceňují, že společně mají větší sílu dotáhnout věci do zdárného konce a vznikají tak úžasné projekty.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko                     

Číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002836

Příjemce

Mikroregion Frýdlantsko

Realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Výše podpory

3 174 831,25 Kč

Web

www.frydlantsko.cz

 


Otevřít galerii
 
13.3.2019